MBO College Airport zoekt nadrukkelijk de kruisbestuiving en wisselwerking met het werkveld. Meer info.