Welkom bij
Unmanned Valley

De stichting Unmanned Valley

Het fieldlab wordt geleid door de stichting Unmanned Valley, een initiatief van TU Delft en gemeente Katwijk.

Van het bestrijden van motten in de glastuinbouw tot het signaleren van beginnende duin- en heibranden; op sensorgebaseerde technologie wordt al op tal van plekken gebruikt.

Door de verdere ontwikkeling en integratie van robotisering, kunstmatige intelligentie, big data, machine learning en internet of things groeit het aantal nuttige toepassingen snel.

Voor iedereen – van composietontwikkelaars en roboticafabrikanten tot bedrijven actief op het gebied van kunstmatige intelligentie, dienstverleners en eindgebruikers – is het belangrijk dat technologieën en toepassingen getest kunnen worden. Bij voorkeur dichtbij de plek waar ook het onderzoek en de ontwikkeling plaatsvindt.

Unmanned Valley is een fieldlab voor sensorgerelateerde technologieën en toepassingen.

Kerntaak

Unmanned Valley is een fieldlab voor sensorgerelateerde technologieën en toepassingen.

Bedrijvigheid

Ondersteunen van ondernemerschap.

Unmanned Valley ondersteunt het ondernemerschap. Vanuit zijn ambitie levert het een positieve impuls aan de innovatiekracht en hoogwaardige technische werkgelegenheid in de regio.

Projectenfabriek

Het initiëren van innovatieve projecten.

Unmanned Valley initieert onderzoeksprojecten met een hoog innovatief karakter. Kennisontwikkeling en -overdracht staat voorop, evenals de verbinding tussen onderwijs-, onderzoek- en kennisinstellingen, bedrijfsleven en overheden.

Testfaciliteiten

Creëren van fysieke voorwaarden.

Unmanned Valley biedt indoor- en outdoor-testvoorzieningen, buiten een gecontroleerd luchtruim (CTR) van actieve vliegvelden. Op termijn moet een corridor naar zee BVLOS-vliegen (boven land en zee) mogelijk maken.

Werkomgeving

Creëren van fysieke voorwaarden.

Unmanned Valley biedt een moderne werk-, leer en ontmoetingsruimte die toegesneden is op de wensen van de doelgroep. De locatie moet hoogwaardige bedrijvigheid op een toekomstbestendige manier huisvesten.
Directeur
Theo
de Vries
Projectleider
Jan Willem
Spaargaren
Acquisition & Business Development Officer
Nils
van Vugt

Interesse of vragen? Neem contact met ons op.