Sneller innoveren met subsidie

In tal van sectoren zijn drones en andere sensor-based toepassingen niet meer weg te denken. Met de verdere ontwikkeling en integratie van robotisering, kunstmatige intelligentie, big data, machine learning en Internet of Things zal het aantal maatschappelijke en economisch relevante toepassingen snel verder groeien. De industrie ontwikkelt zich razendsnel en de potentie voor Nederland is gigantisch, maar om vol mee te profiteren is het essentieel om snelheid te maken.

Unmanned Valley is een fieldlab voor sensorgerelateerde technologieën en toepassingen. Het wil knowhow uit de hele keten samenbrengen en bedrijven, onderzoeks- en kennisinstellingen en overheden helpen om innovaties op het gebied van onbemande technologie, autonome systemen en sensoren te versnellen, te groeien en voorop te lopen in de Europese industrie.

De ‘Subsidieregeling Ondersteuning innovatieve bedrijven unmanned systems sector UMV’ is mogelijk gemaakt door de gemeente Katwijk en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). De regeling heeft als doel om de ontwikkeling van veelbelovende innovaties te versnellen, het vestigingsklimaat op Unmanned Valley nog aantrekkelijker te maken en nieuwe hightech werkgelegenheid in de regio te creëren.

In totaal is er 150.000 euro beschikbaar voor meerdere innovatieprojecten. Jonge bedrijven die veelbelovende innovaties op het gebied van onbemande technologie, autonome systemen en sensoren willen doorontwikkelen op Unmanned Valley kunnen nu tot 25.000 euro subsidie aanvragen. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de activiteitenbegroting in het ingediende projectplan. Een van de voorwaarden voor toekenning is dat de aanvrager zelf 25% van het project cofinanciert. Een andere is bijvoorbeeld dat de aanvrager zijn activiteiten uitvoert op Unmanned Valley (of is dit van plan).

De subsidieperiode loopt van 1 mei 2021 tot 31 maart 2023.

Beoordelingscriteria
De aanvragen worden beoordeeld op basis van onderstaande zes criteria:
• kwaliteit van het projectplan;
• kwaliteit van de onderneming;
• aantal arbeidsplaatsen;
• impact die bereikt wordt middels de subsidie;
• mate van aansluiting op het ecosysteem;
• en professionaliteit van de implementatie.

Wanneer projectplannen gelijkwaardig zijn, of wanneer er behoefte is aan een toelichting, bestaat de mogelijkheid dat gevraagd wordt om het project te pitchen aan het management van Unmanned Valley.

Indienen
Beoordeling en toekenning (check de subsidieregeling en de nadere uitwerking van de beoordelingscriteria en onderdelen van het projectplan!) gebeurt op basis van:
• volgorde van indiening;
• ingeval het aantal aanmeldingen groot is, de best scorende aanvragen op basis van de gestelde criteria;
• en tot het subsidieplafond is bereikt.

Gebruik voor het indienen van de aanvraag het ‘Aanvraagformulier Subsidieregeling Ondersteuning innovatieve bedrijven unmanned systems Sector UMV’. Dit formulier is hieronder te downloaden.

Voor meer informatie
Voor meer informatie zie ook de documenten ‘Subsidieregeling Ondersteuning innovatieve bedrijven unmanned systems sector UMV’ en ‘Nadere uitwerking beoordelingscriteria en uitwerking onderdelen projectplan’. Deze zijn hieronder te downloaden.

Neem voor eventuele verdere vragen of informatie contact op met Louis Roxs (EFRO-coördinator/Projectleider) via L.Roxs[at]katwijk.nl.

Andere innovatiestimuleringsregelingen

Recent hebben ook partnerorganisaties InnovationQuarter en Do IoT Fieldlab twee voucherregelingen aangekondigd die misschien ook interessant zijn voor bedrijven die actief zijn op het gebied van onbemande technologie, autonome systemen en sensoren; de voucherregeling van het AgriTech-innovatieprogramma en de Do IoT-voucherregeling. In beide voucherregelingen is een rol weggelegd voor Unmanned Valley.


Downloads