Nieuws   •

29 mei 2020

Kabinet stelt 200 miljoen euro extra beschikbaar voor Corona-OverbruggingsLening

Speciaal voor startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers die geraakt zijn door COVID-19 is de Corona-OverbruggingsLening (COL) in het leven geroepen. Eerder werd 100 miljoen euro beschikbaar gesteld. Dat bedrag wordt nu aangevuld met in totaal 200 miljoen euro. Hiermee komt het kabinet tegemoet aan de grote financieringsbehoefte bij deze bedrijven.

Sinds de openstelling van de COL op 29 april deden ruim 1.400 bedrijven een aanvraag. In totaal vroegen zij meer dan 500 miljoen aan en het gemiddeld aangevraagde bedrag is ongeveer 360.000 euro. De Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen, zoals Unmanned Valley-partner InnovationQuarter, verstrekken de overbruggingsleningen op verzoek van het kabinet onder gunstige condities. De bedragen van de leningen variëren tussen de 50.000 en 2 miljoen euro.

Over de COL
De COL is een noodkrediet voor innovatieve ondernemers en mkb-ers zonder bancaire kredietrelatie die in financiële problemen zijn gekomen door COVID-19. Deze regeling is tot stand gekomen in intensieve samenwerking tussen het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de gezamenlijke Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen en TechLeap.nl met ook nauwe betrokkenheid van Invest-NL.

Meer informatie: www.innovationquarter.nl en www.rom-nederland.nl.