Partner

Connekt

Connekt is een onafhankelijk netwerk voor duurzame bereikbaarheid in mobiliteit en logistiek. Een gezonde mix van kennis, creativiteit en daadkracht waar invloedrijke partijen uit de triple helix samenkomen. Met meer dan 500 partners wereldwijd bedenken en realiseren we tastbare oplossingen die de wereld verbeteren – zowel in economisch als ecologisch opzicht.

“We zien dat Unmanned Valley en Connekt over kennis en netwerken beschikken die voor beiden waardevol zijn.”

 

Verbinding is de kracht van Connekt. Slimme mobiliteit en duurzame logistiek ons domein. Connekt verbindt stakeholders bij overheden, bedrijven en kennisinstellingen om te komen tot pre-concurrentiële samenwerking. In ons triple helix netwerk agenderen we relevante onderwerpen en brengen we deze onderwerpen via programma’s verder. Daarmee creëert Connekt waarde voor de leden. Gezamenlijk bereiken we duurzaam positieve impact.

Aan duurzame logistiek werken we onder meer binnen de communities Lean & Green Europe, Stadslogistiek/Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek en Topsector Logistiek. Met Lean & Green zijn we marktleider in CO₂-reductieprogramma’s voor de logistieke sector en hebben we de afgelopen 6 jaar 1503 kiloton CO₂ gereduceerd: dat staat gelijk aan de uitstoot van ruim 65.000 huishoudens per jaar. Ons onlinesysteem BigMile geeft snel inzicht in je CO₂-emissie en laat zien waar je je supply chain kunt verbeteren.

Alle ledenactiviteiten, projecten en initiatieven van Smart Mobility richten zich op het bereikbaar en toegankelijk houden van Nederland. Denk aan onderwerpen als de slimme toegang tot steden (CIXS) of Mobility as a Service (MaaS): multimodaal reisadvies-op-maat, waarbij het plannen, boeken en betalen van al het mogelijke vervoer mogelijk wordt via apps. MaaS-oplossingen zijn nodig om alle vervoersstromen aan te blijven kunnen en ons mobiliteitssysteem te verbeteren.

Tenslotte is Connekt de plek om gesprekken tussen markt en overheid te organiseren en faciliteren.

Het Connektbestuur bestaat uit vertegenwoordigers van Nederlandse bedrijven, kennisinstituten, de nationale en provinciale overheid.

Meer informatie: www.connekt.nl

Meer informatie
Website www.connekt.nl