Partner

Do IoT Fieldlab

Het Do IoT Fieldlab biedt een open platform gericht op het ontwikkelen en gebruiken van 5G en Internet-of-Things (IoT). In samenwerking met het Fieldlab kunnen onderzoekers, grote en kleine bedrijven, startups en studenten laagdrempelig IoT-toepassingen op basis van de nieuwste draadloze communicatietechnologie ontwikkelen. Daarmee zal het Fieldlab een versnelling aanbrengen in innovatie in mobiliteit, logistiek, agro, gezondheid en veiligheid in Nederland.

“De TU Delft heeft de afgelopen jaren, samen met publiek-private partners, een reeks fieldlabs opgezet waar bedrijven, onderzoekers, overheden en kennisinstellingen samenwerken aan radicale innovaties. De koppeling van fundamenteel onderzoek aan mogelijke toepassingen in realistische praktijkomgevingen zorgt ervoor dat deze innovaties sneller de samenleving kunnen bereiken.”

“Sensoren zijn key in IoT. Aangezien Unmanned Valley dé hotspot van sensor-based bedrijvigheid wordt, is het logisch om onze krachten te bundelen. Éen van de drie Do IoT Fieldlab-testlocaties zal worden gerealiseerd bij Unmanned Valley zodat we samen met gebruik van de nieuwste mobiele communicatietechnologieën kunnen innoveren in IoT.”

 

De nieuwste generatie mobiele communicatie (momenteel 5G) biedt een enorme kans voor de grootschalige introductie van IoT. De snelle verbindingen en hoge betrouwbaarheid van 5G maakt het mogelijk om talloze nieuwe toepassingen op de markt te brengen op het gebied van automated mobility, safety & agro, smart industry, smart logistics, healthcare en smart cities.

De TU Delft verricht baanbrekend onderzoek op het gebied van IoT en er is een grote marktpotentie voor nieuwe producten die inspelen op de kansen van 5G. Met de komst van het Delft on Internet of Things (Do IoT) Fieldlab is er de mogelijkheid voor startups en MKB om nieuwe producten en diensten op basis van echte 5G-technologie te testen buiten het klassieke laboratorium, in een regelluwe omgeving.

Het Do IoT Fieldlab versnelt innovaties op het gebied van 5G en IoT door het realiseren van een ultramoderne ICT-infrastructuur waar het MKB samen met grote bedrijven, kennisinstellingen, potentiële afnemers en eindgebruikers innovaties kunnen testen en verbeteren en deze kunnen demonstreren aan mogelijke afnemers en eindgebruikers. De projecten die de komende jaren plaatsvinden leiden daarnaast tot een groei van de werkgelegenheid en bedrijvigheid in de vorm van nieuwe startups en scale-ups.

Mijlpalen
2019: lancering Do IoT Fieldlab
2020: start EFRO-project Do IoT Fieldlab met consortiumpartners TU Delft, TNO, SURF, MCS, BTG, The Green Village, Unmanned Valley, RoboValley en Mobility Innovation Centre Delft.

Meer informatie: www.tudelft.nl/internetofthings/