Partner

gemeente Katwijk

Katwijk is een kustgemeente met karakter. Waar mensen met verschillende overtuigingen in goede harmonie naast elkaar wonen en met elkaar werken. Allereerst beroemd om haar strand. Maar ook om haar visserij-verleden, het voetbal, de theaterhangaar van Soldaat van Oranje en de sierteelt, een belangrijke drager van de Katwijkse economie. Katwijk wil groeien met behoud van haar natuur, erfgoed en tradities. Katwijk is een samenleving met een innovatief karakter.

“Het oud-marinevliegkamp Valkenburg is een unieke plek voor Unmanned Valley. Hier liggen kansen voor het ontstaan van een sector met hoogwaardige werkgelegenheid die nieuw is voor de regio en een enorme economische impuls kan geven. Onderzoek heeft uitgewezen dat deze ontwikkeling, op termijn, ongeveer 2.000 banen in Katwijk zelf kan opleveren. En kansen biedt voor alle soorten werk, van praktisch tot theoretisch geschoold. Er is daarom ook een goede samenwerking tussen provincie, Rijksvastgoedbedrijf en de gemeente. Dit is belangrijk voor Katwijk, belangrijk voor de regionale economie en op termijn belangrijk voor Nederland.”

 

Op voormalig vliegkamp Valkenburg ontwikkelt de gemeente Katwijk, onder de noemer Unmanned Valley een innovatie-testomgeving op het gebied van onbemande systemen (zoals drones), sensortechnologie en big data analyse.

Centrale ligging
Het ontbreekt in de Randstad aan voldoende locaties voor het ontwikkelen en vooral het testen van sensoren en onbemande toepassingen. Locatie Valkenburg biedt hiervoor de perfecte mogelijkheid. Een onderdeel is ook de toegang tot de vele kennisnetwerken in de directe omgeving: Universiteit Leiden, ESA-ESTEC, TNO en TU Delft. Het is bovendien een unieke locatie omdat hier de mogelijkheid bestaat om Beyond Visual Line of Sight (buiten het zicht) te vliegen met een vliegcorridor naar zee.

Katwijk oprichter en bestuurslid stichting Unmanned Valley
TU Delft en de gemeente Katwijk hebben samen de stichting Unmanned Valley opgericht om bedrijven, onderzoeks- en kennisinstellingen en overheden in staat te stellen om voorop te blijven lopen op het gebied van innovatie in robotica en onbemande systemen.

Meer informatie: www.katwijk.nl