Partner

Hogeschool Leiden

Hogeschool Leiden is een multisectorale hogeschool in het hart van de Randstad, waar meer dan 10.000 studenten en 1.000 medewerkers samen studeren en werken. In het IoT Forensic Lab – onderdeel van de opleiding Informatica – zijn digitaal forensisch onderzoekers op zoek naar nieuwe technieken en doen studenten van de specialisatie Forensisch ICT praktijkervaring op.

Hogeschool Leiden heeft een breed portfolio van bacheloropleidingen, professionele masteropleidingen en een aanbod op het gebied van leven lang ontwikkelen. De opleidingen zijn verdeeld over vijf faculteiten. Het praktijkgericht onderzoek, dat onze lectoren samen met onderzoekers, docenten, studenten en het werkveld uitvoeren, neemt een belangrijke plaats in binnen de faculteiten.

Digital Forensics & E-Discovery
De specialisatie Forensisch ICT van de opleiding Informatica startte in 2016 met het lectoraat Digital Forensics & E-Discovery om in te spelen op de razendsnelle ontwikkelingen op het gebied van ICT. Deze ontwikkelingen leveren nieuwe oplossingen voor allerlei vraagstukken in de samenleving op, maar tegelijkertijd ook nieuwe vormen (cyber)criminaliteit. Om hier zo effectief mogelijk op in te spelen, doet het lectoraat Digital Forensics & E-Discovery van Hogeschool Leiden, samen met experts uit de praktijk, onderzoek naar digitale sporen en hoe je deze optimaal kunt benutten. Het onderzoek is gericht op het werkveld van digitale experts bij politie, opsporingsdiensten en bedrijfsleven (e-discovery), open source intelligence en Internet of Things (IoT). De resultaten van het toegepast onderzoek vertaalt het lectoraat direct door naar het onderwijs en naar toepassingen voor samenwerkingspartners in het werkveld.

IoT Forensic Lab
Het lectoraat Digital Forensics & E-Discovery van Hogeschool Leiden heeft een eigen laboratorium op de campus van The Hague Security Delta (HSD) voor digitaal forensisch onderzoek met een focus op IoT. De aanleiding hiervoor is de revolutionaire verandering van digitaal bewijs die ons de komende tien jaar te wachten staat. In het IoT Forensic Lab zijn digitaal forensisch onderzoekers op zoek naar nieuwe technieken en krijgen studenten van de specialisatie Forensisch ICT de kans om ervaring op te doen en praktijkonderwijs te volgen. Een verbinding tussen het onderwijs, onderwijs en werkveld in optima forma.