Nieuws   •

11 maart 2022

Unmanned Valley en Arriva verkennen in samenwerking kansen voor vernieuwende mobiliteit

Unmanned Valley en Arriva gaan de kansen verkennen van sensor-based innovaties, die bijdragen aan een betere mobiliteit. Ook zal gekeken worden naar de mogelijkheden om kennis en ervaring op te doen met autonoom vervoer als ‘first & last mile’-oplossing en het gebruik van waterstof. De verwachting is dat de samenwerking leidt tot een meerwaarde voor het Unmanned Valley-ecosysteem, Arriva en de regio.

Op Unmanned Valley zijn diverse bedrijven gevestigd die zich bezighouden met de ontwikkeling van sensorgerelateerde technologieën en toepassingen. Het fieldlab op voormalig marinevliegkamp Valkenburg in Katwijk heeft uitgebreide faciliteiten – waaronder verschillende IoT-netwerken – voor het testen van drones en andere onbemande en autonome systemen en is onderdeel van een groot netwerk van living labs en fieldlabs in Zuid-Holland.

Annemarie Hoogeveen, Regiodirecteur West bij Arriva Nederland: “Unmanned Valley zien we als een plek waar veel technologische innovatie op het gebied van mobiliteit de ruimte krijgt. Het biedt ons een unieke kans om innovaties die hier ontwikkeld worden ook binnen het openbaar vervoer in de praktijk te brengen. Daarmee verbeteren we de veiligheid, duurzaamheid en relevantie van het openbaar vervoer.”

“Of het bijvoorbeeld het gebruik van datacommunicatie, kunstmatige intelligentie of sensortechnologie is, er gebeurt ongelofelijk veel in Nederland en het Unmanned Valley-ecosysteem. Wij verwachten daarom veel van deze samenwerking”, aldus Theo de Vries, programmamanager van Unmanned Valley. “In essentie is er een grote technologie-overlap tussen onbemand en autonoom vliegen – zoals nu enorm veel op Unmanned Valley gebeurt – en sensor-based mobiliteit. Ook delen wij het geloof in de potentie van waterstof als krachtige, schone aandrijftechnologie. En hoewel de ontwikkelingen op dat terrein snel gaan, is er bij Unmanned Valley nog een scala aan faciliteiten te ontwikkelen; bijvoorbeeld op het gebied van tanken en distributie van waterstof.”

Unmanned Valley en 2022
Unmanned Valley is een initiatief van de TU Delft en gemeente Katwijk, en wordt mede mogelijk gemaakt door bijdrages van het Rijksvastgoedbedrijf, de provincie Zuid-Holland, ministerie van Economische Zaken en Klimaat, en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Op termijn moet Unmanned Valley uitgroeien tot een broedplaats voor hightech bedrijvigheid.

Afgelopen jaar kondigde Unmanned Valley aan om samen met Dunea en Staatsbosbeheer de mogelijkheden te verkennen om in duingebied Berkheide drone- en ander sensorgerelateerd onderzoek uit te voeren. Ook is een subsidieregeling gelanceerd om startups en scale-ups te ondersteunen bij de ontwikkeling van hightech innovaties. Door een samenwerking met KPN IoT en Do IoT Fieldlab (en hun partners) is een unieke omgeving gecreëerd voor het testen en demonstreren van IoT-innovaties; bedrijven kunnen zowel gebruikmaken van de commercieel beschikbare KPN-netwerken (van LoRa tot 5G) als ook een experimentele, ultramoderne 5G communicatie-infrastructuur.

Voor 2022 ligt de focus op het doorontwikkelen van de vestigings- en testmogelijkheden en het versterken van de koppeling tussen bedrijfsleven, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden.